Turcja
październik 2009

O programie

W roku szkolnym 2008/2009 przystąpiliśmy do kolejnego, dwuletniego, międzynarodowego programu Comenius. Program ten nosi tytuł „Stop agresji i nietolerancji w szkole” i ma na celu zwalczanie oraz zapobieganie wszelkim przejawom agresywnego i nietolerancyjnego zachowania wśród uczniów. Nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum współpracują ze szkołami z:

Pierwsza wizyta robocza …

W listopadzie 2008 roku odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie robocze. Gospodarzem spotkania była szkoła koordynująca cały projekt 2ND “VARNALEIO” PRIMARY SCHOOL OF NEA AGHIALOS w Grecji. Naszą szkołę reprezentowały: Panie Dyrektor- mgr Katarzyna Ostojska i mgr Elżbieta Ozga, a także mgr Renata Kapica- szkolny koordynator projektu oraz mgr Urszula Bąk.

Głównymi celami spotkania było opracowanie harmonogramu działań na cały okres trwania projektu, ustalenie zasad współpracy jak również sposobu i częstotliwości komunikowania się. Wspólnie ustalono, że najlepszym sposobem na zdiagnozowanie problemu agresji w każdej szkole będzie przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.

Czytaj więcej...